​برگزاری جام جهانی در شهر بلوهوريزانته

02 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

​برگزاری جام جهاني در شهر بلوهوريزانته كه به دليل معادن غنی و صنعت پيشرفته كشاورزی جزو ٦ شهر عمده برزيل محسوب مي شود بر اقتصاد رو به رشد اين شهر تاثير بسيار مثبتي داشته. در اين ميان دو بازار عمده اين شهر هم از هجوم هواداران مشتاق فوتبال بي نصيب نبوده اند.