نخستین ماهواره برزیل برای تحقیقات درباره جنگل‌های آمازون از هند به فضا رفت

12 اسفند 1399