برای ایرانی ها دو بچه کافی نیست؟

20 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دنیا اومدن بچه بیشتر دلمشغولیه جدید دولت مردای ایرانه این دلمشغولی از وقتی بیشتر شد که رهبر ایران گفت سیاست‌های کنترل جمعیتیه ۲۰ سال گذشته غلط بوده و جمعیت ایران باید به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر برسه. ایت االه علی خامنه ای همه رو به تولید مثل بیشتر تشویق کرده گزارشی از رویا ملکی