برآورد صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جهان

24 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برآورد جدید صندوق بین المللی پول از چشم انداز رشد اقتصادی جهان برای سال 2015 مثبت است. طبیعتاً این رشد در برخی مناطق جهان بیشتر و در جاهای دیگر کمتر یا بسیار محدودست. برآورد رشد اقتصادی در خاورمیانه و آفریقای شمالی تقریباً دو برابر ِ سال گذشته میلادیست. اما کشورهای این دو منطقه باید بتوانند چالشهای سیاسی خود را اداره کنند تا از چنین رشدی برخوردار شوند. در مورد ایران، این نهاد مالی بین المللی میگوید آثار و علائم ابتدائی از تثبیت در اقتصاد ایران دیده شده است. گزارش از گیتا آرین.