تکنولوژی در خدمت تماشای فعالیت سلول های مغز و اعصاب

25 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان دانشگاه رایس آمریکا با کمک بودجه ویژه ای که دولت اوباما اختصاص داده است در حال تکمیل پروژه ای هستند که به یافتن درمان سلول های عصبی و مغزی کمک می کند.