برادران کردپور، بدون تفهیم اتهام در زندان

04 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود و خسرو کردپور، دو روزنامه نگار کرد که اواسط اسفند ماه گذشته توسط وزارت اطلاعات در شهر مهاباد بازداشت شد ند،همچنان بدون تفهیم اتهام در زندان هستند. کمال حسینی روزنامه نگار و از همکاران آژانس خبری موکریان و جعفر کردپور برادر خسرو و مسعود از آخرین وضعیت این دو روزنامه نگار زندانی می گویند . گزارش از کوروش صحتی.