برادران گريم و قصه هايی ماندگار و يادی از پابلو نرودا در زادگاهش شيلی

25 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ديدار از موزه برادران گريم كه افسانه های قديمی را جمع آوری كردند و پژوهشهای گسترده ای بر زبان و ادبيات شفاهی آلمان انجام دادند معرفی رمان جديد اورهان پاموک و تجليل از پابلو نرودا شاعر شيليايی