سفرنامه «آنتونی بوردین» به ژاپن - کباب پوست مرغ یک غذای رایج در بخش‌هایی از ژاپن

17 شهریور 1398