اعتراض کاراجیچ به حکم ۴۰ سال حبس برای "نسل کشی"

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رهبر پیشین صرب های بوسنی به حکم ۴۰ سال حبسی که دادگاه بین المللی کیفری لاهه برای او صادر کرده اعتراض دارد و درخواست تجدید نظر خواهد کرد. رادوان کاراجیچ به جرم "نسل کشی" و ارتکاب به جنایات جنگی و شرارت، روز پنجشنبه از سوی دادگاه بین المللی کیفری وابسته به سازمان ملل متحد محکوم شد.