پاپ مسلمانان و مسیحیان بوسنی را به همزیستی تشویق می کند

16 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس، رهبرکاتولیک های جهان، روز شنبه هفتم ژوئن، در سفری یک روزه وارد بوسنی شد. هدف او این است که مسلمانان و مسیحیان را به همزیستی مسالمت آمیز تشویق کند.سفر پاپ در حالی صورت می گیرد که پس از گذشت بیست سال از جنگ میان مسیحیان و مسلمانان ، هنوز شکاف مذهبی و قومی عمیقی در بوسنی وجود دارد.