آواز دسته جمعی کودکان مسیحی و مسلمان سربنیکا برای پاپ فرانسیس

08 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بوسنی برای سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان آماده می شود. کودکان مسیحی و مسلمان سربنیکا در سفر پاپ فرانسیس به کشورشان د آواز دسته جمعی خواهند خواند. شهری که هزاران مسلمان بوسنیایی در سال ۱۹۹۵ در ان کشته شدند.