زاده برای غم: زندگی «چت بی کر»

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم «زاده برای غم» زندگی «چت بی کر» Chet Baker ترومپت نواز و خواننده برجسته جاز را به تصویر می کشد که به خاطر استعداد طبیعی و جذابیت ظاهری، در جوانی به شهرت و محبوبیت رسید و حتی در فیلمهای ایتالیائی، نقش جوان اول را بازی می کرد. گزارش بهنام ناطقی