کوله پشتی های مهاجران غیر قانونی در نمایشگاه استثنا

28 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنرمندان نيويورکی با الهام از بحران مهاجران غير قانونی در آمريکا، با استفاده از وسايل و لوازم شخصی که مکزيکی ها هنگام عبور از مرز با سراسيمگی از خود به جا می گذارند نمايشگاهی ترتيب داده اند که هدف از آن يادآوری وضعيت تکان دهندۀ کسانی است که دست خالی وطن خود را ترک می کنند.