کتاب هنوز بازار خوبی در آمريکا دارد

29 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عصر تکنولوژی و با آمدن کتاب های مجازی یا خرید وفروش اینترنتی کتاب، به نظر می رسید کتاب و کتابفروشی نيز بايد به تاريخ بپيوندد. اما جولی تابو، خبرنگار صدای آمريکا، می گويد واقعيت اين است که کتابفروشی ها نه تنها به بقای خود ادامه می دهند، بلکه بازار خوبی هم دارند.