جایزه یادبود لیندگرن برای بهترین کتاب کودکان و نوجوانان به یک آمریکایی رسید

11 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جایزه یادبود آسترید لیندگرن برای بهترین کتاب کودکان و نوجوانان، امسال به یک بانوی نویسنده آمریکایی تعلق گرفت.