ابداع دانشمندان بریتانیایی برای شناسایی ترک‌های نامرئی استخوان

07 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان بریتانیایی بدون استفاده از اشعه ایکس و با بهره گرفتن از یک تکنیک سازگار با زیست موجودات زنده موفق شده اند ترک های نامرئی استخوان را شناسایی و ثبت کنند. گزارش شیده رضایی