نخستین پیوند بافت استخوانی فراوری شده

17 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای نخستین بار، متخصصان فن آوری زیستی در اسرائیل، موفق به فرآوری بافت استخوان در آزمایشگاه و پیوند آن به بیمار شدند. این پروژه منحصر به فرد توسط دانشمندان شرکت بونوس بیو گروپ و بر روی استخوان های صورت انجام شده است. گزارش شیده رضایی