دیدارهای روز سه شنبه جان بولتون با مقام های اسرائیلی درباره جمهوری اسلامی ایران

30 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وارد ساختن فشار های دیپلماتیک و اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به فعالیت های بی ثبات کننده اش در منطقه، در کانون گفتگوهای جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با نخست وزیر، وزیر دفاع و دیگر مقامات اسرائیل بود.