دختر صرب با نقاشی بر روی بدن خود ۴۰۰ هزار مشترک در یوتیوب جمع کرد

18 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میریانا میکا ملاسویچ، آرایشگر از صربستان با تولید ویدئوهای نقاشی روی بدن خود ۴۰۰ هزار مشترک جذب کانال یوتیوب خود کرد.