بنزین مصرفی در ايران گران می شود

03 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران، اقتصاد ایران با تبعات پیش بینی نشده و چالشهای جدیدی روبرو است. افزایش احتمالی حامل های انرژی نگرانیهایی را درمیان مردم برانگیخته و دولت نیز برخلاف پیش بینی های اولیه اش با انصراف درصد کمی از دریافت کنندگان یارانه نقدی روبرو شده است . گزارش از کوروش صحتی.