بمباران بيمارستان در سوريه

21 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بيمارستانی در سی کيلومتری شهر حلب ئذ منطقه ای که تحت کنترل مخالفان بشار اسد است مورد بمباران قرار گرفت.