بلومبرگ

15 آبان 1393
بشنوید
بلومبرگ
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

Bloomberg - Live