بلومبرگ

16 آبان 1393
بشنوید
بلومبرگ
آغاز این برنامه در ساعت: 3:00 قبل از ظهر
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

Bloomberg - Live