گزارش چهار ساله پنتاگون به کنگره

31 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرگزاری بلومبرگ در مقاله ای به تازه ترین گزارش الزامی چهارساله پنتاگون به کنگره که بمنظور " اطمینان از قدرت دفاعی ایالات متحده در آینده" تهیه میشود، پرداخته و در گفتگو با کنت کتزمن تحلیلگر دفتر تحقیقات کنگره این گزارش را مورد بررسی قرار داده است. گزارش شهلا آراسته خبرنگار صدای آمریکا