گزارش چند شهروند از وضعیت تهران در روزهای اخیر| گزارش بلومبرگ و فاکس نیوز

14 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بلومبرگ در مقاله ای به اعتراضات چندروز اخیر ایران پرداخته و شرح کاملی از گفتگوهای تلفنی «فاکس نیوز» با چند تن از معترضان را منتشر کرده است. معترضین که اکثرا ساکنِ تهران بودند، از وضعیت تظاهر کنندگان و جو امنیتی حاکم سخن گفتند. در این مقاله به دیدگاه های چند تحلیلگر سیاسی نیز اشاره شده است.