مازراتی و دمپائی مظاهری از شکاف طبقاتی در ایران پیش از انتخابات

19 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«مازراتی و دمپائی مظاهری از شکاف طبقاتی در ایران پیش از انتخابات»، عنوان یک گزارشی تحلیلی در بلومبرگ است که برای تشریح این شکاف از خیابان ولی عصر به عنوان یک ابزار اندازه گیری استفاده کرده است.