آمریکا به عضویت در شورای حقوق بشر ادامه می دهد

13 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا به رغم انتقاد جمهوریخواهان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به عضویت خود در این شورا ادامه خواهد داد.قانونگذاران جمهوریخواه آمریکا می گویند رویکرد شورای حقوق بشر به دیکتاتورها نرم و علیه اسرائیل مغرضانه است.