فیلم «تیغ ران ۲۰۴۹»؛ بازگشت به آینده

12 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم «تیغ ران ۲۰۴۹» کار تحسین شده کارگردان «دنیس ویلنوو» دنباله ای است برای فیلم تیغ ران اثر شاخص سال ۱۹۸۲ ریدلی اسکات که در این سالها، هر چند صاحب دنباله نشد، ولی تاثیر آن در همه گوشه های فرهنگ و هنر معاصر در این ۳۵ سال غیرقابل انکار است. گزارش بهنام ناطقی