نگاهی به سیاهچاله های مرموز در فضا و سیاهچاله ای که ۲۷ هزار سال نوری با زمین فاصله دارد

09 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیاه چاله ها که گفته می شود در مرکز هر کهکشانی وجود دارند، پدیده های کیهانی مرموزی هستند که مطالعه انها بسیار مشکل است زیرا حتی سیاه چاله ای که در مرکز راه شیری کهکشان ما نهفته، حدود ۲۷ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد.