ساخت سیاه ترین ماده ی تولید شده در کیهان توسط دانشمندان ناسا

27 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان ناسا؛ برای نخستین موفق به ساخت سیاه ترین ماده تولید شده در کیهان شدند. تراکم این ماده، با جرم تشکیل دهنده ی سیاه چاله فضایی برابری می کند و ظرفیت جذب تمام طول موج های نور را دارد.