بخشی از صفحه آخر | ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی، پیشوا و همه کاره است؛ بقیه مقامات مشغولیت شغلی دارند

14 دی 1398