بخشی از صفحه آخر | طالقانی اگر با ولایت فقیه مخالف بود چرا با خمینی همراه شد؟ پاسخ مجتبی، فرزند طالقانی

23 آذر 1398