بخشی از صفحه آخر | فرمانده کل قوا مسئولیت سرنگونی هواپیما را به عهده نگرفت و عذرخواهی هم نکرد

03 بهمن 1398