بخشی از صفحه آخر با اجرای مهدی فلاحتی | تقدیمی به مردم کُرد؛ چه کسی به فکر صدها هزار آواره و چند صد کُرد کشته شده در سوریه است؟

27 مهر 1398