بخشی از برنامه شطرنج | رضا مریدی: شباهت جمهوری اسلامی و روسیه این است که هر دو به منافع ایران بی‌توجهند

09 شهریور 1398