بخشی از برنامه شطرنج| پیرزاده: یک ائتلاف ملی بین احزاب و کنشگران سیاسی ایران حیاتی است

15 مرداد 1398