بخشی از برنامه شطرنج| نوریزاد: آیت‌الله‌ها و سرداران سپاه ایرانی نیستند و وطنشان مذهب است

11 مرداد 1398