بخشی از برنامه شطرنج| نازیلا گلستان: باید از فردگرایی گذر کرد و به ائتلاف ملی رسید

17 مرداد 1398