بخشی از برنامه شطرنج| محمدحسین سپهری: دفاع از جمهوری اسلامی مثل دفاع از برده داری است

15 مرداد 1398