بخشی از برنامه شطرنج | خسرو بیت الهی: جمهوری اسلامی به دروغ می‌گوید ما نباشیم ایران تجریه می‌شود

09 شهریور 1398