بخشی از برنامه شطرنج| جمشید اسدی: با حداقل دستمزد در سال۵۷، ۷۴کیلو گوشت می‌شد خرید الان ۱۰کیلو

22 مرداد 1398