بخشی از برنامه شطرنج| حسین حقیقی: با تجربه شیخ فضل‌الله نوری رجوع به خمینی یک ننگ تاریخی بود

17 مرداد 1398