بخشی از برنامه شطرنج| فراهانی‌پور: گسترش سرکوب‌ها نشانه نزدیک شدن جمهوری اسلامی به پایان است

11 مرداد 1398