بخشی از برنامه شطرنج| بشیرتاش: اگر یک میلیون معترض به خیابان بیایند جمهوری اسلامی توان سرکوب ندارد

11 مرداد 1398