بخشی از برنامه شطرنج| امین اکبریان: حذف صفر جوابگوی ریخت و پاش‌های جمهوری اسلامی نیست

29 مرداد 1398