بخشی از برنامه مکس ویل | چطور مکس با تعمیر و فروش ماشین‌های دست دوم خرج دانشگاهش را داد؟

17 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«مکس ویل» عنوان سری برنامه جدیدی از صدای آمریکا است که دوشنبه‌ها ساعت۸:۳۰ شب به وقت ايران پخش می‌شود.