بخشی از برنامه مکس ویل | چطور «آبی کوچولو» در صنعت خودرو تاریخ‌ساز شد؟

03 بهمن 1397