بخشی از «دستاورد» با اجرای مکس امینی| کامی عسگر، صداپرداز برجسته سینما از آشنایی با آمریکا و هالیوود می‌گوید

16 مرداد 1398