بخشی از «دستاورد» با اجرای مکس امینی| کامی عسگر از نقش شانس و ریسک در رسیدن به موفقیت می‌گوید

16 مرداد 1398