بخشنامه تعلیق موقت صدور ویزا

11 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تجربه شما، دوستان و بستگان شما از بخشنامه اخیر تعلیق موقت صدور ویزا برای شهروندان ایران چیست؟